top of page

Tillitsutvalget

Tillitsutvalget (TU) er studentdemokratiet ved Kristiania og fungerer som et kommunikasjonsledd mellom studentene, ledelsen, fagstaben og administrasjonen.

 

På Kristiania har vi til sammen 14 tillitsutvalg i Oslo, Bergen og Nettstudier som arbeider kontinuerlig for å fremme studentenes velferd, faglige rettigheter og politiske interesser overfor Kristiania.

 

Studentene har en sentral rolle i Kristianias kvalitetsarbeid, og har mulighet til å påvirke egen og andres utdanningskvalitet ved og aktivt delta med tilbakemeldinger i fora som klassens halvtime og TU.

Tillitsutvalget (TU) søker deg!

Har du en lidenskap for å forbedre studentopplevelsen og vil være med å påvirke beslutningene rundt ditt studiemiljø? Da er en rolle i TU perfekt for deg!

 

SK ser nå etter TU-ledere og hovedtillitsvalgt, les mer om stillingene under!

Vervene er honorert og alle kan stille.

Du bør stille fordi:

  • Det er en arbeidserfaring du ikke får i en deltidsjobb

  • Du vil skille deg ut med en fordel i jobbmarkedet

  • Du får utfordret deg selv og utviklet lederegenskaper

  • Du får bidratt til å forbedre og sette ditt preg på Kristiania og ditt institutt

  • Du får et bredt nettverk med mange inspirerende venner

TU-leder

Som TU-leder, er du lederen av Tillitsutvalget ved ditt institutt på Kristiania.

Tillitsutvalgene består av tillitsvalgte fra hver klasse. Du vil fungere som et bindeledd mellom studentene og ledelsen, hvor du fremmer studentenes interesser og meninger.

Les mer om stillingen her!

Vervet velges under kommende TU-møte ved ditt institutt. Ønsker du å stille som TU-leder må du møte her. Disse møtene holdes i uke 14 og 15, se sted og dato under! 

Hovedtillitsvalgt

Som Hovedtillitsvalgt er du lederen av Tillitsutvalget, og du fungerer som studentenes stemme overfor Kristiania.

Les mer om stillingen her!

Søknad sendes til ltv@studentunionen.no!

Frist for å søke er 10.april!

Valget avholdes på generalforsamlingen 17. april klokken 17:00.

Høres dette ut som noe du kunne vært interessert i, eller du har noen spørsmål om vervene? Send mail til ltv@studentunionen.no

SHS

9. april 2024 kl. 14:00:00

SCLM & SEIT master

8. april 2024 kl. 14:00:00

SADM Fjerdingen

4. april 2024 kl. 14:00:00

SCLM Leadership and com.

8. mars 2024 kl. 15:00:00

SEIT bachelor

8. april 2024 kl. 11:00:00

SCLM Marketing

8. april 2024 kl. 14:00:00

SADM Urtegata

4. april 2024 kl. 14:00:00

Dette sier våre tidligere medlemmer

Bilde av tidligere landstillitsvalgt

Fire år i tillitsutvalget har gitt meg ufattelig gode erfaringer i form av lederskap, kommunikasjonsevner, samarbeidsevner og ikke minst minner for livet. Uavhengig av stilling, vil tillitsutvalget gi deg følelsen av et fantastisk fellesskap hvor alle jobber mot et felles mål, hvor man føler at en gjør en forskjell for studentene og bidrar til at studentenes stemme blir hørt. Jeg fikk være med på masse morsomme arrangementer, møter og sosiale sammenkomster med de andre i tillitsutvalgene. Det er rett og slett et fantastisk utvalg hvor du både får muligheten til å utvikle deg, får verdifulle erfaringer og møter masse nye mennesker!

Synne Kathea Kristensen, Tidligere Landstillitsvalgt

Hvem styrer TU?

Landstillitsvalgt

Eva Franko Aas

Hovedtillitsvalgt Bergen

Maren Eskeland

Hovedtillitsvalgt Oslo

Sunniva Stavseng Skogen

bottom of page