top of page

Tillitsutvalget

Om

Tillitsutvalget (TU) er en del av studentdemokratiet ved Kristiania og fungerer som et kommunikasjonsledd mellom studentene og ledelsen, fagstaben og administrasjonen. 

 

Alle faglige avdelinger (Schools) har egne tillitsutvalg og arbeider for å fremme studentenes velferd, faglige rettigheter og politiske interesser, samt formidle dette videre opp i systemet.

 

Studentene har en sentral rolle i skolens kvalitetsarbeid, særlig gjennom klassemøter og tillitsvalgtapparatet. Dette er pålagt høyere utdanningsinstitusjoner for å ivareta kvalitet ifølge forvaltningsorganet NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) underlagt Kunnskapsdepartementet.

 

Hensikten med tillitsutvalgene er å fremme studentenes velferd, faglige rettigheter og politiske interesser, samt formidle dette videre opp i systemet.

UTVALGET

bottom of page