top of page

Tillitsutvalget

Tillitsutvalget (TU) er studentdemokratiet ved Kristiania og fungerer som et kommunikasjonsledd mellom studentene, ledelsen, fagstaben og administrasjonen.

 

På Kristiania har vi til sammen 14 tillitsutvalg i Oslo, Bergen og Nettstudier som arbeider kontinuerlig for å fremme studentenes velferd, faglige rettigheter og politiske interesser overfor Kristiania.

 

Studentene har en sentral rolle i Kristianias kvalitetsarbeid, og har mulighet til å påvirke egen og andres utdanningskvalitet ved og aktivt delta med tilbakemeldinger i fora som klassens halvtime og TU.

Dette sier våre tidligere medlemmer

Bilde av tidligere landstillitsvalgt

Fire år i tillitsutvalget har gitt meg ufattelig gode erfaringer i form av lederskap, kommunikasjonsevner, samarbeidsevner og ikke minst minner for livet. Uavhengig av stilling, vil tillitsutvalget gi deg følelsen av et fantastisk fellesskap hvor alle jobber mot et felles mål, hvor man føler at en gjør en forskjell for studentene og bidrar til at studentenes stemme blir hørt. Jeg fikk være med på masse morsomme arrangementer, møter og sosiale sammenkomster med de andre i tillitsutvalgene. Det er rett og slett et fantastisk utvalg hvor du både får muligheten til å utvikle deg, får verdifulle erfaringer og møter masse nye mennesker!

Synne Kathea Kristensen, Tidligere Landstillitsvalgt

Hvem styrer TU?

Landstillitsvalgt

Eva Franko Aas

Hovedtillitsvalgt Bergen

Maren Eskeland

Hovedtillitsvalgt Oslo

Sunniva Stavseng Skogen

bottom of page