top of page

SK Bergen

Studentunionen Kristiania Bergen (SKB) er av og for studenter ved Kristiania Bergen! Kontoret vårt holder til på campus ved Hansaparken.

Her har de ulike vervene våres muligheten til å ha møter og planlegge fremtidige aktiviteter. Vi setter stor pris på samarbeid innad i vervene og å hjelpe hverandre dersom det trengs! Målet er å lære, ha det gøy og samtidig skape merverdi for alle studenter ved Kristiania Bergen! Dette gjør vi blant annet gjennom planlegging av ulike arrangementer og foredrag.

 

Vi setter enormt pris på deres innspill, og ikke nøl med å ta kontakt!

leder.bergen@studentunionen.no

  • Instagram

Kommende arrangementer

For øyeblikket ingen kommende arrangementer
Utvalgene

Studentunionen Kristiania består av en rekke utvalg. Det å være med i et utvalg innebærer på mange måter det samme som å arbeide i en bedrift. Stillingene i utvalgene er svært realitetsnære og byr på relevant erfaring.

 

For å være med i et utvalg, må man søke seg inn til ønsket stilling eller ha sendt inn en åpen søknad. Rekrutteringsprosessen skjer vanligvis fra midten av høstsemesteret for påfølgende periode som varer ett kalenderår 01.01 - 31.12.

Å ta på seg verv er helt frivillig.

Foreninger

Uavhengig av studieretning eller campus, kan alle studenter ved Kristiania opprette en forening.

En forening er til for å skape ekstra engasjement internt eller på tvers av studieretninger, campus, avdelinger og schools. 

 

Foreningsutvalget fungerer som et støtteapparat for alle foreninger ved Kristiania og er svært engasjert for å bygge en sterk foreningskultur blant studentene her. Det er Foreningsutvalget som står bak Foreningsdagene - et semesterlig to-dagers arrangement hvor foreningene ved Kristiania får mulighet til å stå på stand og syneliggjøre seg for studentene ved Kristiania.

 

Ønsker du å starte en forening, har spørsmål, eller bare ønsker å ta en prat? Da vet du hvem du skal kontakte!​

PR og kommunikasjon

PR og kommunikasjonsavdelingen har som formål å kommunisere SKBs eventer, samarbeidspartnere og holde studentene oppdaterte på hva som skjer på skolen/studentlivet på en effektiv og engasjerende måte. PR utarbeider promoteringsmateriellet til utvalgene ved SKB, og har et tett samarbeid med markedsavdelingen.

 

De som sitter i PR- og kommunikasjonsavdelingen er ofte med på sosiale arrangementer og aktiviteter for å dokumentere og lage innhold som kan benyttes som promotering for SK. Avdelingen blir drevet som et kommunikasjonsbyrå og samarbeider tett med både ledelsen, samt alle andre utvalg i SK.

Kontaktperson:

Steinar Christian Kjeilen

pr.bergen@studentunionen.no

Hvem sitter i SK Bergen?

Hovedstyret

Ledelsen ved SK Oslo og SK Bergen består av hvert sitt hovedstyre (HS).

HS har ansvaret for at SK lokalt blir driftet etter vedtektene som er festet av generalforsamlingen. Det er også HS sitt ansvar at utvalgene overholder gitte retningslinjer. HS arbeider aktivt sammen med utvalgene for å imøtekomme målsetninger og milepæler for perioden, samt. sikre vellykket drift.

Leder

Rasmus Tønnessen

Økonomi

Vanja Alræk Hellesøe

Nestleder

Hedda Vestnes Knudsen

HR-ansvarlig

May-Randi Holmen

bottom of page