SØK VERV I STUDENTUNIONEN NÅ!  
OSLO 2O23 

Vi trenger sultne studenter – Studentunionen serverer venner for livet,

en meningsfull studietid og deilig CV-mat!

Studentunionen er en non-profitt studentorganisasjon som er frivillig drevet av studenter - for studenter. Vi søker nå etter ivrige studenter til å fylle alle stillingene i Studentunionen 2023! Vi søker deg som ønsker å utvide ditt sosiale nettverk, skape en forskjell for studentene ved Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania og oppleve masse gøy. Dette er en perfekt mulighet for å engasjere seg og skaffe relevant erfaring!

SPØRSMÅL TIL STILLINGENE: HR.OSLO@STUDENTUNIONEN.NO

SØKNADSFRIST HOVEDSTYRET 05.10.2022

SØKNADSFRIST ØVRIGE STILLINGER 11.10.2022

HOVEDSTYRET

LEDER 

Leder har overordnet ansvar for den daglige driften av Studentunionen. Han/hun skal fungere som et bindeledd mellom Studentunionen og skolen, og representere organisasjonen internt og eksternt. 

NESTLEDER

Nestleder er lederens stedfortreder, og har ansvar for innkalling og referat på interne møter. Hun/han har også det overordnede ansvaret for at utvalgene samarbeider.  

DRIFT- OG KOMMUNIKASJON 

Denne personen har ansvar for intern og ekstern kommunikasjon. Han/hun har hovedansvar for blant annet Gmail, Workplace og nettsiden. 

HR-ANSVARLIG 

HR-ansvarlig har hovedansvar for de menneskelige ressursene i Studentunionen. Med dette inngår ansvaret for rekruttering, onboarding, dialog med utvalgene og oppfølging av medlemmene i organisasjonen. 

ØKONOMIANSVARLIG

Økonomiansvarlig har ansvar for organisasjonens økonomi. Denne personen har også ansvar for å følge opp alle utvalg og ta økonomiske avgjørelser som er til det beste for Studentunionen. 

HR-AVDELINGEN

HR-MEDARBEIDER X 3

Er en del av en HR-avdeling og har mange av de samme oppgavene som HR-ansvarlig. HR-avdelingen jobber tett sammen, med HR-ansvarlig og med utvalgene.  

IntoCampus_2022_båttur_onsdag-4.jpg

MARKEDSAVDELINGEN

LEDER

Leder har det overordnede ansvaret for å knytte eksterne kontakter som kan gi Studentunionen både faglige og økonomiske vinning. Dette betyr at markedsansvarlig er bindeleddet mellom det eksterne næringslivet og studentene. 

NESTLEDER

De mest sentrale arbeidsoppgavene til en nestleder er, i samarbeids med leder, å sende ut møteinnkallelse, skrive agenda, sende ut møtereferat, ansvar for statusrapporter i utvalget og booke alt utvalget trenger av møterom. Stillingen er sentral og har stor påvirkning på at utvalget skal fungere best mulig. 

BOOKINGANSVARLIG 

Bookingansvarlig jobber aktivt ut mot næringslivet for å skaffe bedrifter som ønsker å promotere sin egen virksomhet gjennom Studentunionen ved å for eksempel stå på stand. 

MARKEDSKONTAKT 

Som markedskontakt jobber man aktivt ut mot næringslivet for å bygge relasjoner med både nye og eksterne samarbeidspartnere til Studentunionen. 

RedBull_Logo_500x500.png

PR- OG KOMMUNIKASJON

LEDER

Leder har hovedansvaret og overordnet myndighet for ekstern og intern kommunikasjon innad i studentunionen. Han/hun opprettholder og utvikler kommunikasjonskanaler mellom Hovedstyret, utvalgene og studentene ved Høyskolen Kristiania.

IMG_0327.jpg

GRAFIKER 1 OG 2

Som grafiker har du som hovedoppgave å ta deg av utforming av både små og store grafiske oppdrag for de andre utvalgene i studentunionen. Dette innebærer alt fra plakater, flyers, programblad, brosjyrer, logo og lignende. 

JOURNALIST

Som journalist i kommunikasjonsutvalget skriver du redaksjonelle tekster for Studentunionen rettet mot studenter på Høyskolen Kristiania. Dette er blant annet saker som tar for seg det som skjer på høyskolen, men også saker som ellers er relevant for studenter.

NESTLEDER

De mest sentrale arbeidsoppgavene til en nestleder er, i samarbeid med leder, å sende ut møteinnkallelse, skrive agenda, sende ut møtereferat, ansvar for statusrapporter i utvalget og booke alt utvalget trenger av møterom. Stillingen er sentral og har stor påvirkning på at utvalget skal fungere best mulig. 

 

FOTOGRAF BILDE OG FILM

Som filmfotograf i kommunikasjonsutvalget har du som ansvar å filme arrangementer i regi av studentunionen og annet relevant materiell. Du står også ansvarlig for å redigere og klippe materialet, og sørge for overføring i riktig format til de plattformer hvor filmen skal distribueres.

WEBANSVARLIG

Webansvarlig Som webansvarlig i kommunikasjonsutvalget har du ansvaret for å drifte nettsiden. Du vil jobbe tett med PR-ansvarlig, journalist og fotograf ved publisering og forming av nyhetssaker.

INTO CAMPUS 

LEDER 

Leder har det overordnede ansvar for planleggingen og gjennomføringen av Kristiania sin fadderuke. Personen skal samarbeide tett med skolens prosjektgruppe, Hovedstyret og eksterne aktører.  

ARRANGEMENTANSVARLIG

Denne personen har ansvar for de ulike arrangementene som gjennomføres under fadderuken, som for eksempel båtturer og aktivitetsdag. Samt alt av dekor og tema. 

FADDERKOORDINATOR

Fadderkoordinator har overordnet ansvar for alt knyttet til faddere, og vil i samarbeid med de fadderansvarlige ha full kontroll på faddergrupper, rekruttering og opplæring av faddere og teamledere.

NESTLEDER

Nestleder har i samarbeid med leder ansvar for planleggingen og gjennomføringen av fadderuken. Han/hun har også administrativt ansvar, og vil i tett dialog med leder samarbeide med skolens prosjektgruppe, Hovedstyret og eksterne aktører i planleggingen og gjennomføringen. 

BOOKING- OG ARTISTANSVARLIG 

Booking- og artistansvarlig har ansvar for booking av artister til Into Campus, og har ansvar for artistene under gjennomføringen av arrangementet.

ØKONOMIANSVARLIG

Økonomiansvarlig har ansvar for budsjett og regnskap, og vil utarbeide dette i samarbeid med leder og nestleder.

FADDERANSVARLIG X 4

Fadderansvarlige vil i samarbeid med fadderkoordinator utarbeide faddergrupper, rekruttere- og ha opplæring for faddere og teamledere.

PRODUKSJONSANSVARLIG

Produksjonsansvarlig har overordnet ansvar for produksjonen i sin helhet, og vil ha tett dialog med eksterne aktører og skolens prosjektgruppe.

IntoCampus_2022_torsdag_kveld-6.jpg

CREWANSVARLIG

Crewansvarlig har ansvar for rekruttering av crew, lage vaktlister og oppfølging av crew under arrangementet.

SIKKERHETSANSVARLIG

Sikkerhetsansvarlig har ansvar for sikkerheten til Into Campus, og vil ha tett dialog med vektere og eksterne aktører for å opprettholde god sikkerhet under gjennomføringen av arrangementet.

EVENT 

MARKEDSMEDARBEIDER

Som markedsmedarbeider jobber du aktivt sammen med markedsavdelingen for å innhente premier og spons tilknyttet konkurranser og arrangementer i Event-sammenheng.

PROSJEKTMEDARBEIDER 2

Som prosjektmedarbeider vil man

jobbe tett med de andre i utvalget, og

være med på all planlegging i forkant av et arrangement. Kontinuerlig skal du som prosjektmedarbeider holde deg oppdatert på hva som skjer i utvalget, samt hjelpe til der det er behov. 

LEDER

Stillingen er satt. 

NESTLEDER

Stillingen er satt. 

BOOKINGANSVARLIG

Stillingen er satt. 

MARKEDSKOORDINATOR

Stillingen er satt. 

PROSJEKTMEDARBEIDER 1

Stillingen er satt. 

Skjermbilde 2022-09-26 kl. 22.34.32.png

ØKONOMIANSVARLIG

Økonomiansvarlig skal holde orden på budsjett og regnskap, og forvalte hele utvalgets økonomi.

FORENINGSUTVALGET 

LEDER 

Leder av foreningsutvalget har overordnet ansvar for å følge opp linje- og interesseforeningene. Foreningsutvalget skal også gjennomføre foreningsdagen en gang i semesteret.

ØKONOMIANSVARLIG

Økonomiansvarlig har ansvaret for å søke ekstern støtte, og vil ha overordnet ansvar for utarbeiding av budsjett og regnskap. Foreningsutvalget skal også gjennomføre foreningsdagen en gang i semesteret.

NESTLEDER

Nestleder har administrativt ansvar, og vil fungere som leders høyre hånd i dialogen med foreningene. Foreningsutvalget skal også gjennomføre foreningsdagen en gang i semesteret.

PROSJEKTMEDARBEIDER

Prosjektmedarbeider skal bidra i arbeidet med foreningsdagen, og bistå øvrige stillinger i utvalget ved behov.

_OG_0119.jpg

KARRIEREUTVALGET

LEDER 

Leder av karriereutvalget har overordnet ansvar for planlegging og gjennomføring av bedriftspresentasjoner på campus.

NESTLEDER

Nestleder har i samarbeid med leder ansvar for planlegging og gjennomføring av bedriftspresentasjoner. Stillingen har i tillegg administrativt ansvar. 

BOOKINGANSVARLIG

Bookingansvarlig har ansvar for booking av bedriftspresentasjoner, og vil ha tett kontakt med næringslivet.

PROSJEKTMEDARBEIDER

Prosjektmedarbeider vil bistå i planlegging og gjennomføring av bedriftspresentasjoner.

_MG_7184.jpg

Hvordan fungerer rekrutteringsprosessen i Studentunionen?

Først og fremst anbefaler vi deg å gjøre deg kjent med de ulike utvalgene og stillingene Studentunionen tilbyr slik at du søker på den stillingen som passer deg best. Etter å ha fylt ut søknadsskjemaet, kan det ta opptil èn uke før du hører fra oss. Du vil da bli invitert til et intervju med representanter fra HR-avdelingen. Intervjuet vil hovedsaklig være en samtale for å bli bedre kjent med deg og din bakgrunn – så det er ikke noe å grue seg til! Under intervjuet vil du få en oppdatering på når du kan forvente å få endelig tilbakemelding.

Tiltredelse av vervene skjer fortløpende. Vervene er for ett kalenderår. Ved tiltredelse vil du få god opplæring av resten av utvalget og vil begynne arbeidet så fort som mulig, samt bli bedre kjent med resten av utvalget og Studentunionen.