top of page

 SØK VERV I STUDENTUNIONEN NÅ!  
 OSLO 2O23 

Vi trenger sultne studenter – Studentunionen serverer venner for livet,

en meningsfull studietid og deilig CV-mat!

Studentunionen er en non-profitt studentorganisasjon som er frivillig drevet av studenter - for studenter. Vi søker nå etter ivrige studenter til å fylle alle stillingene i Studentunionen 2023! Vi søker deg som ønsker å utvide ditt sosiale nettverk, skape en forskjell for studentene ved Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania og oppleve masse gøy. Dette er en perfekt mulighet for å engasjere seg og skaffe relevant erfaring!

SPØRSMÅL TIL STILLINGENE: HR.OSLO@STUDENTUNIONEN.NO

INTERVJUER VIL GJENNOMFØRES FORTLØPENDE. FINNER VI DEN RIKTIGE KANDIDAT - BLIR STILLINGEN SATT.  

MARKEDSAVDELINGEN

LEDER

Stillingen er satt. 

NESTLEDER

De mest sentrale arbeidsoppgavene til en nestleder er, i samarbeids med leder, å sende ut møteinnkallelse, skrive agenda, sende ut møtereferat, ansvar for statusrapporter i utvalget og booke alt utvalget trenger av møterom. Stillingen er sentral og har stor påvirkning på at utvalget skal fungere best mulig. 

BOOKINGANSVARLIG 

Stillingen er satt. 

MARKEDSKONTAKT 

Stillingen er satt. 

RedBull_Logo_500x500.png

PR- OG KOMMUNIKASJON

LEDER

Stillingen er satt. 

NESTLEDER

De mest sentrale arbeidsoppgavene til en nestleder er, i samarbeid med leder, å sende ut møteinnkallelse, skrive agenda, sende ut møtereferat, ansvar for statusrapporter i utvalget og booke alt utvalget trenger av møterom. Stillingen er sentral og har stor påvirkning på at utvalget skal fungere best mulig. 

 

GRAFIKER 1 OG 2

Stillingene er satt. 

WEBANSVARLIG

Som webansvarlig i kommunikasjonsutvalget har du ansvaret for å drifte nettsiden. Du vil jobbe tett med PR-ansvarlig, journalist og fotograf ved publisering og forming av nyhetssaker.

IMG_0327.jpg

JOURNALIST

Som journalist i kommunikasjonsutvalget skriver du redaksjonelle tekster for Studentunionen rettet mot studenter på Høyskolen Kristiania. Dette er blant annet saker som tar for seg det som skjer på høyskolen, men også saker som ellers er relevant for studenter.

SOME-ansvarlig

Som ansvarlig for sosiale medier har du hovedansvar for organisasjonens Instagram og Facebook. Du har ansvar for å utarbeide en plan for alt som skal publiseres, og må ha tett dialog med grafikerne.

 

FOTOGRAF BILDE OG FILM

Som filmfotograf i kommunikasjonsutvalget har du som ansvar å filme arrangementer i regi av studentunionen og annet relevant materiell. Du står også ansvarlig for å redigere og klippe materialet, og sørge for overføring i riktig format til de plattformer hvor filmen skal distribueres.

INTO CAMPUS 

LEDER 

Leder har det overordnede ansvar for planleggingen og gjennomføringen av Kristiania sin fadderuke. Personen skal samarbeide tett med skolens prosjektgruppe, Hovedstyret og eksterne aktører.  

NESTLEDER

Stillingen er satt. 

ARRANGEMENTANSVARLIG

Stillingen er satt. 

PRODUKSJONSANSVARLIG

Stillingen er satt. 

ØKONOMIANSVARLIG

Økonomiansvarlig har ansvar for budsjett og regnskap, og vil utarbeide dette i samarbeid med leder og nestleder.

MARKEDSANSVARLIG

Denne personen har ansvar for å innhente sponsorer til fadderuken og vil være i tett dialog med eksterne bedrifter. I tillegg vil denne personen jobbe tett med markedsavdelingen. 

 

BOOKING- OG ARTISTANSVARLIG 

Stillingen er satt. 

FADDERKOORDINATOR

Stillingen er satt. 

FADDERANSVARLIG 1

Stillingen er satt. 

FADDERANSVARLIG 2

Stillingen er satt. 

FADDERANSVARLIG 3 

Fadderansvarlige vil i samarbeid med fadderkoordinator utarbeide faddergrupper, rekruttere- og ha opplæring for faddere og teamledere.

FADDERANSVARLIG 4

Fadderansvarlige vil i samarbeid med fadderkoordinator utarbeide faddergrupper, rekruttere- og ha opplæring for faddere og teamledere.

KOMMUNIKASJONSANSVARLIG

Denne personen har ansvar for all kommunikasjon internt og eksternt. I tillegg vil denne personen ha ansvar for sosiale medier. 

 

IntoCampus_2022_torsdag_kveld-6.jpg

CREWANSVARLIG

Crewansvarlig har ansvar for rekruttering av crew, lage vaktlister og oppfølging av crew under arrangementet.

SIKKERHETSANSVARLIG

Sikkerhetsansvarlig har ansvar for sikkerheten til Into Campus, og vil ha tett dialog med vektere og eksterne aktører for å opprettholde god sikkerhet under gjennomføringen av arrangementet.

EVENT 

MARKEDSMEDARBEIDER

Som markedsmedarbeider jobber du aktivt sammen med markedsavdelingen for å innhente premier og spons tilknyttet konkurranser og arrangementer i Event-sammenheng.

LEDER

Stillingen er satt. 

 

NESTLEDER

Stillingen er satt. 

BOOKINGANSVARLIG

Stillingen er satt. 

MARKEDSKOORDINATOR

Stillingen er satt. 

PROSJEKTMEDARBEIDER 1

Stillingen er satt. 

ØKONOMIANSVARLIG

Økonomiansvarlig skal holde orden på budsjett og regnskap, og forvalte hele utvalgets økonomi.

Skjermbilde 2022-09-26 kl. 22.34.32.png

PROSJEKTMEDARBEIDER 2

Stillingen er satt. 

FORENINGSUTVALGET 

LEDER 

Stillingen er satt. 

ØKONOMIANSVARLIG

Økonomiansvarlig har ansvaret for å søke ekstern støtte, og vil ha overordnet ansvar for utarbeiding av budsjett og regnskap. Foreningsutvalget skal også gjennomføre foreningsdagen en gang i semesteret.

NESTLEDER

Stillingen er satt. 

PROSJEKTMEDARBEIDER

Prosjektmedarbeider skal bidra i arbeidet med foreningsdagen, og bistå øvrige stillinger i utvalget ved behov.

_OG_0119.jpg

KARRIEREUTVALGET

 LEDER 

Stillingen er satt.  

NESTLEDER

Stillingen er satt. 

BOOKINGANSVARLIG

Bookingansvarlig har ansvar for booking av bedriftspresentasjoner, og vil ha tett kontakt med næringslivet.

PROSJEKTMEDARBEIDER 1

Stillingen er satt. 

PROSJEKTMEDARBEIDER 2

Stillingen er satt. 

_MG_7184.jpg

Hvordan fungerer rekrutteringsprosessen i Studentunionen?

Først og fremst anbefaler vi deg å gjøre deg kjent med de ulike utvalgene og stillingene Studentunionen tilbyr slik at du søker på den stillingen som passer deg best. Etter å ha fylt ut søknadsskjemaet, kan det ta opptil to uker før du hører fra oss. Du vil da bli invitert til et intervju med representanter fra HR-avdelingen. Intervjuet vil hovedsaklig være en samtale for å bli bedre kjent med deg og din bakgrunn – så det er ikke noe å grue seg til! Under intervjuet vil du få en oppdatering på når du kan forvente å få endelig tilbakemelding.

Tiltredelse av vervene skjer fortløpende. Vervene er for ett kalenderår. Ved tiltredelse vil du få god opplæring av resten av utvalget og vil begynne arbeidet så fort som mulig, samt bli bedre kjent med resten av utvalget og Studentunionen.

bottom of page