top of page

Studentunionen Kristiania (SK) er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon.

Formålet med SK er å sikre et bredt og engasjerende tilbud for alle studenter ved Kristiania, og derav fungere som et naturlig samlingspunkt.

Studentunionen Kristiania

Formålet med SK er å sikre et bredt og engasjerende tilbud for alle studenter på tvers av campusene til Kristiania. Vi ønsker å opptre som et naturlig samlingspunkt og tilrettelegge for et inkluderende, aktivt og trygt studentmiljø på både formelle og uformelle arenaer.

 

I kraft av å fungere som et talerør for studentene og deres interesser overfor stiftelsen, det offentlige, næringslivet, og samfunnet, bidrar Studentunionen Kristiania til å dyrke tverrfaglige relasjoner og knytte studentene tettere på næringslivet.

 

Gjennom å engasjere seg i Studentunionen Kristiania, tilegner en seg relevant erfaring, kompetanse og personlig utvikling som både lønner seg studiehverdagen, såvel som videre i karrieren.