top of page

Sentralstyret

Sentralstyret (SST) er SK's øverste administrative og studentpolitiske organ og består av leder, nestleder, økonomiansvarlig, kommunikasjonsansvarlig og landstillitsvalgt. Sentralstyret jobber strategisk for å sikre godt samarbeid og felleskap på tvers av fylkesgrensene.

 

I kraft av sentralstyrets formål, stiller Studentunionen Kristiania, som én samlet organisasjon, sterkt i studentpolitikken på vegne av Kristianias nesten 18.000 studenter.

Vår politikk

Studentunionen Kristiania jobber for å ivareta og fremme studenters interesser overfor stiftelsen, det offentlige, næringslivet og samfunnet.
SK har to politiske plattformer; Velferdspolitisk plattform og Utdanningspolitisk plattform. De politiske plattformene beskriver hva SK skal jobbe for på vegne av Kristianias studenter. Vi jobber for å styrke studentenes stemme i politikken og akademia, og spesielt viktig for oss er å fremme studentenes velferd, faglige rettigheter og politiske interesser.

En av våre hjertesaker er økt studiestøtte. I fellesskap med andre studentorganisasjoner kjemper vi for at studiestøtten skal økes til 1,5 G, slik at våre studenter får mer tid og ressurser til å være student.

Vår hjertesak

NORSK STUDENTORGANISASJON (NSO)

Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for 32 ulike studentdemokrati ved norske universiteter og høyskoler. NSO har til oppgave å ivareta og fremme studentenes interesser og rettigheter, fremme engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker blant studentene, samt å representere sine medlemslag.

VELFERDSTINGET

Velferdstinget er en interesseorganisasjon og øverste politiske organ i velferdsspørsmål for studentene tilknyttet de ulike studentsamskipnadene. Det overordnede og styrende målet for Velferdstingets politikk, er prinsippet om lik rett til utdanning. Studentunionen Kristiania er representert ved Velferdstingene i Oslo og Akershus og Velferdstinget Vest.

ORGANISASJON FOR NORSKE FAGSKOLESTUDENTER (ONF)

Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en nasjonal interesseorganisasjon for 33 ulike medlemslag. ONF har til oppgave å fremme fagskolestudentenes interesser, rettigheter og vilkår overfor fagskolene, besluttningstakerne og samfunnet for øvrig.

Styringsdokumenter

Hvem sitter i SK sentralt?

Leder

Erica Marie Kunz-Skrede

Økonomiansvarlig

Danny Maksoud

Nestleder

Maren Andrea Hauan Brathaug

Landstillitsvalgt

Eva Franko Aas

bottom of page