top of page

Vi søker DEG
til hovedstyret for
Kristiania til fjells
KTF 2024

Søknader behandles fortløpende!

Det er ikke krav på relevant erfaring, den opparbeider du her! Vi ser etter studenter med engasjement, drivkraft, og et ønske om å bidra til et godt studentmiljø for seg selv og sine medstudenter. 

Dersom du har noen spørsmål vedrørende stillingene, ikke nøl med å ta kontakt:

soknad.oslo@studentunionen.no

  • OSLO

Følg KTF på instagram!

Ledige stillinger

Leder

Stillingsbeskrivelse

Leder er ansvarlig for Kristiania Til Fjells og er ansvarlig for hele arrangementet. Leder sørger for og at det utformes en handlingsplan og strategi for gjennomføring av eventet. Hen sørger for daglig drift i henhold til nevnt strategi og handlingsplan. Leder står for daglig ledelse under eventet og sørger for at KTF2024 fungerer godt som en samlet gruppe. Hen rapporterer til Hovedstyret der leder i Hovedstyret er prosjekteier for arrangementet. Leder sørger for å delegere oppgaver til de stillingene som har mindre å gjøre i perioder.

Økonomiansvarlig

Stillingsbeskrivelse

Økonomiansvarlig har ansvar for økonomien og alt det innebærer. Utarbeiding av budsjett, føre regnskap og ha stødig kontroll. Økonomiansvarlig er den eneste i prosjektgruppa som kan godkjenne det som brukes penger på, og skal ikke godkjenne noe uten Hovedstyrets samtykke. Økonomiansvarlig sikrer statusoppdatering ukentlig for alle i arrangementet.

Markedsansvarlig

Stillingsbeskrivelse

Markedsansvarlig har ansvar for å hente inn sponsorer og ha kontakt med eksterne bedrifter. Markedsansvarlig har en sentral rolle når det kommer til økonomi, og bør samarbeide tett med økonomiansvarlig.

Crewansvarlig

Stillingsbeskrivelse

Ansvar for å verve inn crew, lage vaktliste og ha ansvaret for crew under hele arrangementet.

Deltakeransvarlig 2 Oslo

Stillingsbeskrivelse

Ansvaret for alt av logistikk knyttet til billettsalg, romfordeling og busstur.

Nestleder

Stillingsbeskrivelse

Nestleder/ prosjektansvarlig er leders stedfortreder, i leders fravær fra organisatoriske forpliktelser overtar nestleder, leders ansvarsområder. Nestleder skal følge opp organisasjonens daglige drift. Videre har han/hun ansvaret for at driften og koordineringen mellom stillingene fungerer tilfredsstillende. Nestleder kaller inn til møter, er referent og er ansvarlig for at alle stiller opp til møter. Nestleder har ansvar for logistikk under arrangementet.

Arrangement -og bookingansvarlig

Stillingsbeskrivelse

Arrangementsansvarlig har ansvar for alle arrangementer som gjennomføres på fjellet. Afterski, bading og annet. Planlegging og gjennomføring. Gjør dette i samsvar med resten av styret. Vedkommende skal komme med forslag som skal vedtas av styret. Personen har ansvar for samarbeid med Redbull. Personen sikrer godt samarbeid med markedsansvarlig. Arrangementansvarlig/Bookingansvarlig har ansvar for å booke DJ eller artister.

Kommunikasjonsansvarlig

Stillingsbeskrivelse

Kommunikasjonsansvarlig har hovedansvar for alt av SoMe og kommunikasjon både internt og eksternt.

Deltakeransvarlig 1 Oslo

Stillingsbeskrivelse

Ansvaret for alt av logistikk knyttet til billettsalg, romfordeling og busstur.

Deltakeransvarlig Bergen

Stillingsbeskrivelse

Prosjektgruppa sin kontaktperson i Bergen, ansvar for busstur fra Bergen.
Fyll ut for å søke!
arrow&v

Takk for din søknad!

bottom of page