top of page

FAQ
Into campus Oslo

  • InstagramOslo

Følg @IntoCampusOslo på Instagram for nyeste oppdateringer!

Hva er Into Campus?

Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristianias fadderuke/oppstartsuke for nye studenter.

Når er Into Campus?

Fadderuken er i uke 33, fra 14. til 17. august, som er uken før ordinær undervisning starter.

Hvor finner jeg info om Into Campus?

Vi kommuniserer hovedsakelig gjennom Instagram og Facebook, og alt av informasjon vil legges ut der. Vi kommer i tillegg til å bruke Studentunionens nettside, under Into Campus, til å legge ut det viktigste av informasjon.

Hva skjer i Into Campus?

Vi planlegger masse gøy under fadderuken! Alt fra spennende foredrag, stand-up, aktivitetsdag og masse mer.
Spikret program kommer vi tilbake til nærmere sommeren! I tillegg legger vi opp til at fadderbarn skal bli godt kjent med skolen, Oslo og hverandre.

Koster det penger å delta?

Nei! Selve fadderuken er helt gratis å delta på, men enkelte av arrangementene vil ha eget billettsalg der man må betale for å være med. Hvilke arrangement dette gjelder, og billettsalg til disse kommer det mer info om etter hvert.

Må jeg melde meg på?

Nei! Når du takker ja til studieplass på Høyskolen Kristiania eller Fagskolen Kristiania havner du på en liste. Våre fadderansvarlige vil så plassere deg i en faddergruppe med folk fra ditt studie og tildele faddere til gruppen. Fadderne tar kontakt med deg før fadderuken starter, og informerer dere om hvor dere skal møtes. Du trenger ikke å melde deg på selv.

Må jeg være med alle dagene?

Nei, du får være med når du vil! Men gjerne informer fadderne dine om hvor mye du ønsker å delta.

bottom of page