top of page

SK Bergen

Studentunionen Kristiania Bergen (SKB) er av og for studenter ved Kristiania Bergen! Kontoret vårt holder til på campus ved Hansaparken!


Her har de ulike vervene våres muligheten til å ha møter og planlegge fremtidige aktiviteter. Vi setter stor pris på samarbeid innad i vervene og å hjelpe hverandre dersom det trengs! Målet er å lære, ha det gøy og samtidig skape merverdi for alle studenter ved Kristiania Bergen! 

Dette gjør vi blant annet gjennom planlegging av ulike arrangementer og foredrag.


Vi setter enormt pris på deres innspill, og det er bare å ta kontakt med oss dersom det er noe dere lurer på!

Bli medlem!

Søk
utvalg!

Bli fadder!

Hovedstyret

Ledelsen ved SK Oslo og SK Bergen består av hvert sitt hovedstyre (HS). HS har ansvaret for at SK lokalt blir driftet etter vedtektene som er festet av generalforsamlingen. Det er også HS sitt ansvar at utvalgene overholder gitte retningslinjer. HS arbeider aktivt sammen med utvalgene for å imøtekomme målsetninger og milepæler for perioden, samt. sikre vellykket drift.

Hovedstyret ved SK Oslo og SK Bergen består av; Leder, nestleder, økonomiansvarlig og HR-ansvarlig.

TU-apparatet/Tillitsvalgt

Tillitsutvalget (TU) er en del av studentdemokratiet ved Kristiania og fungerer som et kommunikasjonsledd mellom studentene og ledelsen, fagstaben og administrasjonen. 

 

Alle faglige avdelinger (Schools) har egne tillitsutvalg og arbeider for å fremme studentenes velferd, faglige rettigheter og politiske interesser, samt formidle dette videre opp i systemet.

 

Studentene har en sentral rolle i skolens kvalitetsarbeid, særlig gjennom klassemøter og tillitsvalgtapparatet. Dette er pålagt høyere utdanningsinstitusjoner for å ivareta kvalitet ifølge forvaltningsorganet NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) underlagt Kunnskapsdepartementet.

 

Hensikten med tillitsutvalgene er å fremme studentenes velferd, faglige rettigheter og politiske interesser, samt formidle dette videre opp i systemet.

Utvalgene

Studentunionen Kristiania består, i tillegg til sentralstyret og tillitsutvalget, av en rekke utvalg og foreninger. Å være med i et utvalg (å ta på seg verv) innebærer på mange måter det samme som å arbeide i en bedrift. Stillingene i utvalgene er svært realitetsnær og byr på relevant erfaring. 

 

For å ha verv i SK, må man først søke seg inn til ønsket stilling, eller ha sendt inn en åpen søknad. Rekrutteringsprosessene skjer vanligvis fra midten av høstsemesteret for påfølgende periode som varer ett kalenderår (1.01 - 31.12). Å ta på seg verv er frivillig.

 

Dersom det utlyses ledige stillinger utenfor rekrutteringsperioden oppdateres de under her!
Ved å melde deg inn i SK, vil du bli først informert om ledige stillinger (+ få mange andre medlemsfordeler som du kan lese om her!

Foreninger

Uavhengig av studieretning eller campus, kan alle studenter ved Kristiania opprette en

linje- eller interesseforening. En forening er til for å skape ekstra engasjement internt

eller på tvers av studieretninger, campus, avdelinger og schools. 

 

Foreningsutvalget fungerer som et støtteapparat for alle foreninger ved Kristiania og er svært engasjert for å bygge en sterk foreningskultur blant studentene her. Det er Foreningsutvalget som står bak Foreningsdagene - et semesterlig to-dagers arrangement hvor foreningene ved Kristiania får mulighet til å stå på stand og syneliggjøre seg for studentene ved Kristiania.

 

Ønsker du å starte en forening, har spørsmål, eller bare ønsker å ta en prat? Da vet du hvem du skal kontakte!

bottom of page