70.png

TU-ledelsen er det det øverste organet for Tillitsvalgtapparatet i Studentunionen. TU-Ledelsen består av TU-ledere for alle skoler, og i noen tilfeller er instituttillitsvalgte representert.

 HOVED-

TILLITSVALGT 

Sort_Ikon_2.png

 Didrik L. Holseter

    Hovedtillitsvalgt Oslo