top of page

   SØK UTVALG!

Bare noen få stillinger igjen i Studentunionen Kristiania Oslo for 2023! 

Det er ikke krav på relevant erfaring, den opparbeider du her! Vi ser etter studenter med engasjement, drivkraft, og et ønske om å bidra til et godt studentmiljø for seg selv og sine medstudenter. 

Dersom du har noen spørsmål vedrørende stillingene, ikke nøl med å ta kontakt: soknad.oslo@studentunionen.no

Søknader behandles forløpende! 

Ledige stillinger

Vil du bli med å planlegge Kristiania til fjells 2024?

Leder

PR og Kommunikasjon

Nestleder

PR og Kommunikasjon

Leder

Markedsavdelingen

Nestleder

Markedsavdelingen

Bookingansvarlig

Karriereutvalget

Prosjektmedarbeider

Foreningsutvalget

Det du får i utbytte:

Erfaring; ledelse, utvikling, entreprenørskap

Ved å engasjere deg i SK får du muligheten til å ta på deg lederstillinger, utvikle relevante ferdigheter tilknyttet egen studieretning, og tilegne deg kompetanse som kan gi karrierefortrinn. Gjennom praktisk erfaring, eksempelvis innen prosjektstyring, samarbeid og kommunikasjon, vil CV-en din styrkes og vi erfarer at den slags kunnskap er høyt verdsatt av fremtidige arbeidsgivere.

Personlig utvikling

SK åpner for en rekke muligheter å utforske nye interesser på, utvikle nye ferdigheter og oppdage sider ved en selv en kanskje ikke var klar over. Du vil få sjansen til å utfordre deg selv, lære av andre, og oppdage egne styrker. Gjennom et støttende felleskap av medstudenter som ønsker hverandre det beste, er verv i SK en gyllen mulighet til å lære å kjenne seg selv i forkant av arbeidslivet. 

Relasjonsbygging

Vi tror at et aktivt, trygt og sosialt studentmiljø er en av de viktigste faktorene for en god studietid. Derfor arrangerer vi en rekke sosiale arrangementer og aktiviteter gjennom året. Gjennom å engasjere seg i SK, minskes distansen mellom deg og studenter på tvers av studieretninger og muligheten for å knytte tverrfaglige relasjoner økes. 

Fyll ut for å søke!

Takk for din søknad!

bottom of page