top of page
FORENINGER.png

LINJE- OG INTERESSEFORENINGER

Kristiania har flere linje- og interesseforeninger.

Dette er grupper av studenter innen samme studieretning eller med felles interesser som engasjerer seg for å gi faglige, sosiale og kulturelle tilbud til alle studentene ved Kristiania. 

I Studentunionen Kristiania Oslo har vi Foreningsutvalget; et utvalg som blant annet arrangerer Foreningsdagene hvert semester, bistår nye linje- og interesseforeninger i oppstartsfasen og generelt fungerer som en hjelpende hånd blandt eksisterende foreninger ved Kristiania.

Oversikt over alle foreninger ved Kristiania

bottom of page