top of page

Studentunionen Kristiania

SK er drevet av studenter - for studenter.
NORSK STUDENTORGANISASJON (NSO)

Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for 32 ulike studentdemokrati ved norske universiteter og høyskoler. NSO har til oppgave å ivareta og fremme studentenes interesser og rettigheter, fremme engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker blant studentene, samt å representere sine medlemslag.

VELFERDSTINGET

Velferdstinget er en interesseorganisasjon og øverste politiske organ i velferdsspørsmål for studentene tilknyttet de ulike studentsamskipnadene. Det overordnede og styrende målet for Velferdstingets politikk, er prinsippet om lik rett til utdanning. Studentunionen Kristiania er representert ved Velferdstingene i Oslo og Akershus og Velferdstinget Vest.

ORGANISASJON FOR NORSKE FAGSKOLESTUDENTER (ONF)

Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en nasjonal interesseorganisasjon for 33 ulike medlemslag. ONF har til oppgave å fremme fagskolestudentenes interesser, rettigheter og vilkår overfor fagskolene, besluttningstakerne og samfunnet for øvrig.

Styringsdokumenter

Politiske plattformer

Nasjonale vedtekter (SK).pdf
bottom of page