top of page

Linjeforeninger i Oslo

BIOS

Vi er en studentforening spesielt rettet mot IT studenter på Kristiania.
Vi holder bedriftspresentasjoner hvor man kan bli bedre kjent med mulige fremtidige arbeidsgivere.
Gjerne over en pils og noe å bite i.
Vi har også "code alongs" hvor man kan lære forskjellige ting innen koding. Vi har også pils og prog på utestedet "House of Nerds" hvor vi spiller spill, tar en øl og hjelper hverandre med hverandres kode.

Kontakt

Erling Moland

CMD+Z

CMD + Z er for deg som er grafisk design student på Høyskolen Kristiania.
Vi arrangerer sosiale eventer for studenter, bedriftspresentasjoner og workshops.

Kontakt

kristine kapstad

Cybersikkerhet

Bedriftpresentasjoner innenfor informasjonssikkerhet for å få et nettverk med bedrifter som driver med sikkerhet - Sosiale arrangementer for å bli bedre kjent med folk fra samme fagmiljø - Forum for å få hjelp med fag på vår discordserver, hvor man kan få veiledning og dele ressurser

Kontakt

Sigrid Ystanes

INNO

Linjeforeningen skal bidra til å øke samarbeidet mellom studentene og næringslivet, samt skape en arena for faglig utvikling. Linjeforeningen skal etablere faglige nettverk både innad på skolen, og utad mot næringslivet og eksterne miljøer. Linjeforeningen skal være KIF-studentenes støttespiller og skal til enhver tid arbeide for å gjøre KIF-studentenes møte med studiet og næringslivet lettere.

Kontakt

Elise Tvedt

Kreativ forening

Vi er en gruppe kreative sjeler med felles interesse for miniatyrbygging og det kreative som maling (digitalt og fysisk). På våren 2021 har vi møttes med jevne mellomrom over Zoom gjennom en sosial aktivitetsgruppe, som var et tilbud ifra Høyskolen Kristiania til studenter. Gruppen var aktiv ifra desember 2020 frem til april 2021. Nå ønsker vi å fortsette tradisjonen over i vår forening her i SiO. De siste torsdagene har vi gjort alt ifra å diskutere Warhammer figurer til å se på inspirerende animasjonsfilmer på YouTube i forhold til det kreative. Etter arbeidstid (Kl. 17:00) pleier vi å sette i gang.

Kontakt

Vegard Kristoffersen

Linjeforening Master Innovasjonsledelse

LFMI arrangerer sosiale og faglige arrangementer for studenter som studerer master i Innovasjonsledelse på Høyskolen Kristiania.

Kontakt

Sebastian Kristiansen

Linjeforeningen Ensemblet

Vi ønsker at denne foreningen skal tilrettelegge for et godt miljø blant studentene ved Bachelor i Musikkteater, og eventuelt andre interesserte. Dette ved å invitere til arrangementer som enten har faglig og/eller sosialt fokus, samt interne aktiviteter urelatert til fag – for eksempel fotballturneringer.

Kontakt

Ronja Bosy

Linjeforeningen for Master

Informasjon kommer

Kontakt

Anne Sophie Tvegård

Linjeforeninigen for skuespill

Foreningen har som formål å fremme og dyrke interessen for utvidet kunst blant studentene, samt bidra til å skape et trygt og inspirerende miljø på tvers av klassene knyttet til linjen. Foreningen skal være en arena som gir rom for å arrangere aktiviteter for medlemmene med sosial, kulturell og faglig tyngde.

Kontakt

Oda Kristin Tjoflot

Lyd- og musikklinjeforening

LMK ønsker å gi studentene en arena hvor nettverk kan bygges, samt kunnskap innenfor fagfeltet kan styrkes. LMK vil drive med aktivitet som skal styrke nettopp dette, ved å ha diverse arrangement som kan knyttes opp mot Lyd- og Musikkfagfeltet.

Kontakt

Francisca Tobar-Mella

Børsgruppen Kristiania

Børsgruppen Kristiania er en forening med formål om å samle studenter ved Kristiania som deler en felles interesse for finansmarkedet, og som ønsker å lære mer om investeringer i aksjer og fond.

Kontakt

Jens Petter Iversen

CRUX

CRUX = arrangement for innsyn i markedsføringsbransjen, av og for studenter ved Høyskolen Kristian

Kontakt

Thea Emilie Horgen

Frappé

Foreningen fungerer som studentorgan for studentene ved Institutt for Scenekunst, og sitter bl.a. i høgskolens fagråd og LMU. I tillegg jobber vi for å bedre det sosiale miljøet studentene i mellom, ved å arrangere sosiale arrangementer, både aktiviteter som er relatert til studiet, og rene sosiale aktiviteter. Foreningen har per i dag et styre på fem personer.

Kontakt

Emma Øiesvold Øien

KIT

Foreningen vil skape en sosial og faglig arena for sine medlemmer gjennom å arrangere workshops, foredrag, bedriftspresentasjoner og sosiale kvelder for sine medlemmer, og har tett kontakt med ulike bedrifter som ønsker å samarbeide om dette.

Kontakt

Kimberly Mentzoni

LO-studentene ved Kristiania

Vi er en gjeng studenter som er medlemmer i ulike LO-forbund, og går på Kristiania i Oslo. Våre aktiviteter er åpent for alle studenter ved skolen. Vi arrangerer ulike sosiale og faglige arrangementer. Temaene kan være rettigheter i arbeidslivet, jobbsøkerkurs, eller lignende. Slik at overgangen fra studielivet til arbeidslivet skal bli litt lettere for mange studenter.

Kontakt

Leder

Linjeforening for Digital Markedsføring(LFDM)

Linjeforeningen for Digital Markedsføring (LFDM) er studentene ved digital markedsføring sin forening. Den skal fungere som bindeledd ut til bransjen og hjelpe studentene med å knytte kontakter i næringslivet. LFDM arrangerer faglige arrangementer som frokostseminar og webinar. I tillegg har vi sosiale sammenkomster hvor studentene på tvers av klassene skal bli bedre kjent med hverandre.

Kontakt

Leder

Linjeforeningen for HR og ledelse

Linjeforeningen skal være en aktiv aktør for studentene både under studietiden og etter endt studie. Linjeforeningen skal bidra til å øke samarbeidet mellom studenten og næringslivet, samt skape en arena for faglig utvikling. Linjeforeningen skal etablere faglige nettverk både innad på skolen, og utad mot næringslivet og eksterne HR-miljøer. Linjeforeningen skal være HR-studentenes støttespiller og skal til enhver tid arbeide for å gjøre HR-studentenes møte med studiet og næringslivet lettere.

Kontakt

Malin Mosskull

Linjeforeningen for tjenestedesign

Kontakt

Anders Høegh

Loftet

Loftet er en inkubator som tilrettelegger for vekst ved å bidra med rammeverk og støtteapparat som hjelper bedrifter fra Kristiania opp og frem. Skolen har ufattelig mange talenter som vi ønsker å hjelpe med å belyse potensialet. På Loftet jobber vi for å skape en kultur preget av nyskapning og samarbeid.

Kontakt

Ingrid Rønningen

Sjenkestua

Drift av studentbar, arrangementer og aktiviteter for studentene i Oslo. Foreningen består av frivillige bartendere, administrasjon og styre. Foreningen skal sørge for å fremme sosialt samhold både for gjestene, men også de frivillige som deltar i foreningen. Som frivillig medlem får man være med på masse gøyale og spennende aktiviteter, og får mulighet til å knytte bånd til andre studenter og få nyttig erfaring.

Kontakt

Leder

bottom of page