top of page

Hovedstyret Oslo 2024

Vi ser etter studenter med engasjement, drivkraft, og et ønske om å bidra til et godt studentmiljø for seg selv og sine medstudenter.

​​​

Dersom du har noen spørsmål vedrørende stillingene, ikke nøl med å ta kontakt: oda.gillesen@studentunionen.no

Hva innebærer det å påta seg verv i hovedstyret?

Vervene i hovedstyret innebærer mye ansvar og kontinuerlig arbeid gjennom hele perioden. Hovedstyret til Studentunionen Kristiania Oslo (SKO) har til ansvar å sikre at organisasjonen blir driftet etter vedtektene, samt den konkretiserte strategien og handlingsplanen vedtatt på høstens generalforsamling.

 

Gjennom diverse arbeidslivsrettede tilbud, gode sponsoravtaler, bedriftspresentasjoner og workshops, skal hovedstyret skape gode forbindelser mellom næringslivet og studentene ved Kristiania. Hovedstyret skal arbeide aktivt for et godt miljø innad i organisasjonen og utvalgene, samt bidra til et godt studentmiljø for alle studenter ved Kristiania. 

Hva er utbyttet av å påta seg verv i hovedstyret?

Mulighet for personlig utvikling, kompetanseheving og relevant arbeidserfaring - spesielt innen organisatorisk ledelse. 

En sterkere CV! Attraktivt for potensielle arbeidsgivere, samt kan gi fortrinn i egen karriere

God erfaring innen strategisk og målrettet arbeid - på tvers av fagfelt

Verdifull erfaring innen relasjonsbygging, arbeidsmiljø, kommunikasjon og rekruttering

 

Alt dette, i tillegg til at du er en del av et sosialt studiemiljø, bygger nettverk og utvikler nye vennskap!

Hvordan søker jeg?

Søknader skal sendes direkte til valgkom@studentunionen.no

Søknaden må inkludere:

  • Ønsket stilling

  • Motivasjonsbrev

  • Eventuelle tidligere erfaringer

Har du spørsmål angående stillinger, kan du sende mail til oda.gillesen@studentunionen.no

Vi kaller inn til intervjuer fortløpende!

Ledige stillinger

Leder

Leder av Studentunionen Kristiania Oslo (SKO) har det overordnede ansvaret for at hovedstyret og utvalgene videreutvikler studentorganisasjonen iht. nasjonal strategi.

bottom of page