top of page

Hovedstyret Oslo

Om

Ledelsen ved SK Oslo og SK Bergen består av hvert sitt hovedstyre (HS).
HS har ansvaret for at SK lokalt blir driftet etter vedtektene som er festet av generalforsamlingen.
Det er også HS sitt ansvar at utvalgene overholder gitte retningslinjer. HS arbeider aktivt sammen med utvalgene for å imøtekomme målsetninger og milepæler for perioden, samt. sikre vellykket drift.

Hovedstyret ved SK Oslo og SK Bergen består av; Leder, nestleder, økonomiansvarlig og HR-ansvarlig.

UTVALGET

bottom of page