top of page
Solidgrade.png

Ledelsen ved Studentunionen Høyskolen Kristiania (SHK) i Oslo består av et hovedstyre.

Hovedstyret ved SHK består av; Leder, nestleder, drift- og kommunikasjonsansvarlig, økonomiansvarlig og HR-ansvarlig. Hovedledelsen består av Hovedstyret med samtlige utvalgsledere.

 

Hovedledelsen har ansvaret for at Studentunionen blir driftet slik det står i vedtektene som er festet av Generalforsamlingen, og at utvalgene overholder gitte regler og retningslinjer. Ledelsen har ukentlige møter hvor den nåværende situasjonen i de ulike utvalgene diskuteres, og overordnede beslutninger tas. Dette er viktig for å sikre fremtidig vellykket drift.

 STYREMEDLEMMER 

Marie Pedersen

Marie Pedersen

  • LinkedIn

Leder

Har bachelor i Reiselivsledelse og Opplevelsesutvikling. Studerer master i Ledelse. Har vært økonomi- samt arrangementansvarlig i Into Campus 2019.

Julie Wilhelmsen

Julie Wilhelmsen

  • LinkedIn

HR-ansvarlig

Kine Radford Sletner

Kine Radford Sletner

  • LinkedIn

Nestleder

Har dobbel bachelor i HR, personalledelse og organisasjonspsykologi. Studerer master i Ledelse. Har vært fadderansvarlig i Into Campus i 2019.

Oda Christiane Gillesen

Oda Christiane Gillesen

  • LinkedIn

Drift- og kommunikasjonsansvarlig

Studerer Film på FK. Startet som Webansvarlig og tok med seg den rollen inn i stillingen som drift- og kommunikasjonsansvarlig.

bottom of page