top of page
68.png

Ledelsen ved Studentunionen Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania (SHK) i Bergen består av et hovedstyre. Hovedstyret består av; Leder, nestleder, økonomiansvarlig og HR-ansvarlig. Hovedledelsen består av Hovedstyret med samtlige utvalgsledere.

 

Hovedledelsen har ansvaret for at Studentunionen blir driftet slik det står i vedtektene som er festet av Generalforsamlingen, og at utvalgene overholder gitte regler og retningslinjer. Ledelsen har ukentlige møter hvor den nåværende situasjonen i de ulike utvalgene diskuteres, og overordnede beslutninger tas. Dette er viktig for å sikre fremtidig vellykket drift.

Sort_Ikon_3.png

Adrian Kristiansen

linkedinsymbol.png

Leder

Studerer HR, teknologi og digitaliseringsledelse. Har vært Sponsoransvarlig i Markedsavdelingen og startet Golf-foreningen i Bergen.

Sort_Ikon_3.png

Jenny Marie Haugland

linkedinsymbol.png

HR-ansvarlig

Studerer HR g personalledelse.

Sort_Ikon_3.png

Ingrid Larsen

linkedinsymbol.png

Nestleder

Studerer HR, organisasjonspsykologi og ledelse.

Sort_Ikon_3.png

Josefine Ruistuen

linkedinsymbol.png

Økonomiansvarlig

Studerer Markedsføring og merkevareledelse.

 STYREMEDLEMMER 

bottom of page