SAK 9

SE VEDLEGG

SAK 9

Votering av endring til vedtekter

Forslag til vedtak: Sak godkjennes med de endringene som fremkommer under
Generalforsamling.

SAK 9