SAK 8

SE VEDLEGG

SAK 8
Votering av strategi/godkjennelse av strategi

Forslag til vedtak: Sak godkjennes med de endringene som fremkommer under
Generalforsamling.

SAK 8