SAK 4

DAGSORDEN

17:00 Dørene åpner
17:15 Generalforsamling åpnes.
● sak 1 Godkjennelse av innkalling
● Sak 2: Valg av ordstyrer og referenter
● Sak 3: Valg av -2- representanter for godkjenning av protokoll
● Sak 4: Godkjennelse av Dagsorden
● Sak 5: Strategi for 2022
● Sak 6: Reviderte vedtekter
● Sak 7: Revidert Budsjett

Pause- Endringsframlegg / Benkeforslag sendes inn

● Sak 8 Votering av strategi / Godkjennelse av strategi
● Sak 9 Votering av endring til Vedtekter.
● Sak 10 Voteringer over Revidert Budsjett
● Sak 11 Valg av Hovedstillitsvalgt. Erica,
● Sak 12 Godkjennelse av Helheten Ordstyrer
● Sak 13 Eventueltsaker

Ca 20:00 Generalforsamling avsluttes.

Forslag til Vedtak: Dagsorden Godkjennes.

SAK 4