SAK 3

SE VEDLEGG

SAK 3

Type sak: Vedtakssak

Forslag til Vedtak: Kristoffer M Egset og Andrine Breiner Johansen godkjennes som representanter for godkjenning av protokoll.

SAK 3