SAK 2

SE VEDLEGG

SAK 2

Type sak: Vedtakssak

Forslag til Vedtak: Didrik Svellingen godkjennes som ordstyrere. Ida Skedsmo og Iselin Pettersen Høgli godkjennes som referenter.

SAK 2