SAK 11

SE VEDLEGG

SAK 11 - Valg av Hovedtillitsvalg

Innstilling fra nåværende Hovedtillitsvalg Erica Kunz:
TU-ledelsen og jeg ønsker å innstille Malin Sunde til rollen som Hovedtillitsvalgt i Oslo.
Malin er en ildsjel, som jobber iherdig med å forbedre studentenes hverdag på Høyskolen
Kristiania. Hun tar initiativ, er løsningsordientert og gir seg ikke før hun får de svarene hun
vil ha. Vi ønsker å innstille Malin til rollen som Hovedtillitsvalgt i Oslo, med god tro og tillit
til at hun kommer til å gjøre en fantastisk god jobb i 2022/2023.

Forslag til vedtak: Malin Sunde velges til ny Hovedtillitsvalgt Oslo

SAK 11