SAK 10

SE VEDLEGG

SAK 10

Votering av revidert budsjett

Forslag til vedtak: Sak godkjennes med de endringene som fremkommer under
Generalforsamling.

SAK 10