top of page

La din stemme bli hørt!

Velkommen til Generalforsamling for Studentunionen Oslo!

Generalforsamlingen holdes onsdag 19.10.2022 fra kl. 16:00-17:00 i Auditorium BB-212.

Som medlem i SHK har man mange fordeler, deriblant stemmerett på Generalforsamling. Vi oppfordrer alle til å delta!

Vel møtt!

bottom of page