GENERALFORSAMLING SHK BERGEN VÅR 2022

På agendaen er det gjennomgang av endringsforslag til Vedtektene. Du kan lese gjennom endringsforslagene på forhånd her:

La din stemme bli hørt!

Velkommen tl Generalforsamling for Studentunionen i Bergen!

Generalforsamlingen holdes fredag 22.04. fra kl. 16:15-17:00 i Auditorium 402. 

Som medlem i SHK har man mange fordeler, deriblant stemmerett på Generalforsamling. Vi oppfordrer alle til å delta!

VEL MØTT!

    PÅ AGENDAEN