top of page

OM SK

Formålet vårt er å sikre et bredt og engasjerende tilbud for alle studenter

ved Kristiania, og derav fungere som et naturlig samlingspunkt.

Vi ønsker å tilrettelegge for et inkluderende, trygt og aktivt studentmiljø,

gjennom arrangementer og aktiviteter på både formelle og uformelle arenaer. 

Studentunionen Kristiania (SK) er studentorganisasjonen

for alle studenter ved Kristiania!

VI UTVIDER HORISONTER

I kraft av å opptre som et talerør for studenters interesser overfor stiftelsen, det offentlige, næringslivet, og samfunnet, bidrar SK bl.a. til å dyrke tverrfaglige relasjoner og knytte studentene tettere på næringslivet.

Gjennom å engasjere seg i Studentunionen Kristiania, tilegner en seg relevant erfaring, kompetanse og personlig utvikling som både lønner seg studiehverdagen, såvel som videre i karrieren.

AV STUDENTER - FOR STUDENTER

Vår visjon er å fremme et

inkluderende, sosialt og engasjert studentmiljø, samtidig som vi forbereder våre studenter for næringslivet og gjør de attraktive for potensielle arbeidsgivere.

VISJON

Vårt mål er å være en sterk interesseorganisasjon med rom for alle. Vi vil være et velfungerende talerør for studentene ved Kristiania overfor stiftelsen, det offentlige, næringslivet og samfunnet.

OVERORDNET MÅL

Våre verdier bygger på felles identitet, godt samarbeid og løsningsorientering + kompetanseheving. Vi verdsetter en inkluderende holdning, sosialisering og det å motivere til engasjement.

VERDIER

SENTRALSTYRET

Sentralstyret (SST) er SK's øverste administrative organ og arbeider for å sikre godt samarbeid og felleskap på tvers av fylkesgrensene.

 

I kraft av sentralstyrets formål stiller Studentunionen Kristiania, som samlet organisasjon, sterkt i studentpolitikken på vegne av sine nesten 18.000 studenter.

Sentralstyret består av leder, nestleder, økonomiansvarlig, leder for kommunikasjon, utvikling

og digitalisering (KUD), og landstillitsvalgt.

TILLITSUTVALGET

Tillitsutvalget (TU) er en del av studentdemokratiet ved Kristiania og fungerer som et kommunikasjonsledd mellom studentene og ledelsen, fagstaben og administrasjonen. Hensikten med tillitsutvalgene er å fremme studentenes velferd, faglige rettigheter og politiske interesser, samt formidle dette videre opp i systemet.

 

Studentene har en sentral rolle i skolens kvalitetsarbeid, særlig gjennom klassemøter og tillitsvalgtapparatet. Dette er pålagt høyere utdannings- institusjoner for å ivareta kvalitet.

VÅR POLITIKK

Studentunionen Kristiania er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon av og for studentene ved Kristiania.

Vi arbeider for å ivareta og fremme studenters interesser overfor stiftelsen, det offentlige, næringslivet og samfunnet.

Vi er med å styrke studentenes stemme i politikken og akademia, og spesielt viktig for oss er å fremme studentenes velferd, faglige rettigheter og politiske interesser.

POLITISKE PLATTFORMER

Studentunionen Kristiania er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon av og for studentene ved Kristiania.

Vi arbeider for å ivareta og fremme studenters interesser overfor stiftelsen, det offentlige, næringslivet og samfunnet.

Vi er med å styrke studentenes stemme i politikken og akademia, og spesielt viktig for oss er å fremme studentenes velferd, faglige rettigheter og politiske interesser.

NSO

Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for 32 ulike studentdemokrati ved norske universiteter og høyskoler.

 

NSO har til oppgave å ivareta og fremme studentenes interesser og rettigheter, fremme engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker blant studentene samt å representere sine medlemslag.

VELFERDSTINGET

Velferdstinget er en interesseorganisasjon og det øverste politiske organ i velferdsspørsmål for studentene tilknyttet de ulike studentsamskipsnadene. Det overordnede og styrende målet for Velferdstingets politikk, er prinsippet om lik rett til utdanning.

 

Studentunionen Kristiania er representert ved Velferdstingene i Oslo og Akershus og Vest.

FORA

STYRINGSDOKUMENTER

Studentunionen Kristiania er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon av og for studentene ved Kristiania.

Vi arbeider for å ivareta og fremme studenters interesser overfor stiftelsen, det offentlige, næringslivet og samfunnet.

bottom of page