_MG_8498.CR2

 NASJONALPOLITISK   DELEGASJON 

Studentunionen sin studentpolitiske satsing de siste 2 åra har vert vellykket. SHK har tatt det neste steget og oppretta Nasjonalpolitisk Delegasjon.

    UTVALG